Om oss

Vi tror på varaktiga relationer och jobbar långsiktigt med våra kunder. Under åren har vi samlat på oss ordentlig med erfarenheter som vi gärna delar med oss av till våra kunder. Hos oss finns ingen färdig mall på hur vi närmar oss en ny kund eller ett nytt projekt. Vi är alltid lyhörda för dina önskemål.

R&M har framgångsrikt skapat och byggt varumärken, grafisk kommunikation och utarbetat strategiska marknadsplaner åt såväl mindre ägarledda företag som större börsnoterade bolag. Våra kunder har i många fall varit internationella företag där allt marknadsmaterial såsom digital kommunikation, kataloger, annonser och mässmontrar har tagits fram för en världsmarknad där all kommunikation skett på respektive lands språk. Vi har under åren skaffat oss unika erfarenheter och kunskaper när det gäller marknadsföring inom skilda branscher.

För oss är varje kundrelation helt unik. Den viktigaste egenskapen är att lyssna och förstå. Att föra en öppen dialog med kunden, ställa frågor och diskutera. Sedan är det vår uppgift att röra runt, angripa frågan från ett nytt håll, lägga till och dra ifrån. Och så börjar en ny idé att formas. Det handlar om att bygga ett ömsesidigt förtroende, där kunden känner att det vi föreslår kommer att ge resultat. De flesta av våra kundrelationer har börjat som ett avgränsat uppdrag, som gett bra respons och som sedan har det blivit fler projekt och därefter har samarbetet övergått till en djupare kundrelation, där vi finns med på ett tidigt stadie i planeringen av marknadsförings-åtgärder.
loading...

produktioner

Bilden är ett viktigt och effektivt uttrycksmedel i våra produktioner.
Vi älskar bilder.